Utredningskategorier i Effektivare anv. av energi

Tre nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Kommunala fordons energianvändning - Total bränsleförbrukning i kommunala fordon (per bränsleslag). Datakälla: Serviceförvaltningen, Malmö stad

Kommunala tjänsteresors energianvändning - Total transportenergi för tjänsteresor (per transportslag). Datakälla: Serviceförvaltningen, Malmö stad

Inhyrda fastigheters energianvändning - Total energianvändning för av kommunen inhyrda fastigheter, per kvm. Datakälla: Serviceförvaltningen

Senast uppdaterad: 2017-05-18