Effektivare användning av energi

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005, och med ytterligare 20 % till 2030.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Nyckeltal

Energianvändning per invånare

Nyckeltal MP.1.1.1 Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 20,82 MWh/person2016

Energianvändning

Nyckeltal MP.1.1.2 Total energianvändning för Malmö per sektor
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 6840 GWh2016

Kommunfastigheternas energianvändning

Nyckeltal MP.1.1.3 Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 148 kWh/m²2017

Artiklar

Utredningskategorier i Effektivare anv. av energi

Tre nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-04-20
Delmål MP.1.1