Effektivare användning av energi

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005, och med ytterligare 20 % till 2030.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Nyckeltal

Energianvändning per invånare

IndikatorMP.1.1.1

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 20,14 MWh/person2017

Energianvändning

IndikatorMP.1.1.2

Total energianvändning för Malmö per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 6740 GWh2017

Kommunfastigheternas energianvändning

IndikatorMP.1.1.3

Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 141,9 kWh/m²2018

Artiklar

Utredningskategorier i Effektivare anv. av energi

Tre nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2019-04-30