Utredningskategori i Anpassn. till klimatförändr.

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Havsnivå - Havsytans nivå vid en plats i Malmö kommun. Datakälla: SMHI

Grönytefaktor - Grönytefaktor i byggprojekt i Miljöbyggprogram Syd. Datakälla: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Gröna tak - Total areal gröna tak. Datakälla: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Öppen dagvattenhantering - Areal nybyggd yta där dagvatten hanteras i öppna system. Datakälla: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Senast uppdaterad: 2017-05-18