Anpassning till klimatförändringarna

Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Hårdgjord yta

IndikatorMP.1.5.1

Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 57 %2015

Bräddningar

IndikatorMP.1.5.2

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 107620 m³2018

Kompletterande nyckeltal

Havsnivå

Kompletterande indikatorMP.1.5.4

Havsytans nivå vid Klagshamn

Senaste värdet: 11,8 cm2018

Kommunernas klimatanpassning

Kompletterande indikatorMP.1.5.3

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 26 poäng2019

Artiklar

Utredningskategori i Anpassn. till klimatförändr.

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2019-07-03