Anpassning till klimatförändringarna

Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Hårdgjord yta

Nyckeltal MP.1.5.1 Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 49 %2010

Bräddningar

Nyckeltal MP.1.5.2 Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 278200 m³2017

Kompletterande nyckeltal

Havsnivå

Kompletterande nyckeltal MP.1.5.4 Havsytans nivå vid Klagshamn
Senaste värdet: 22,1 cm2017

Kommunernas klimatanpassning

Kompletterande nyckeltal MP.1.5.3 Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 22,5 poäng2017

Artiklar

Utredningskategori i Anpassn. till klimatförändr.

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.
Senast uppdaterad: 2018-05-21
Delmål MP.1.5