Sveriges klimatsmartaste stad

Illustration: David Wiberg
Illustration: David Wiberg

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

26 nyckeltal utvecklas positivt

IndikatorMP.1.1.2
IndikatorMP.1.2.3
IndikatorMP.1.2.5
IndikatorMP.1.2.4
IndikatorMP.1.3.1
IndikatorMP.1.3.6
IndikatorMP.1.3.10
IndikatorMP.1.3.11
IndikatorMP.1.3.12
IndikatorMP.1.4.3
IndikatorMP.1.4.4
IndikatorMP.1.4.5
IndikatorMP.1.4.6
IndikatorMP.1.4.8
IndikatorMP.1.4.9
IndikatorMP.1.5.2
Kompletterande indikatorMP.1.5.3
Huvudområde MP.1
Senast uppdaterad: 2020-12-22