Malmö stads Miljöprogram

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

80 nyckeltal utvecklas positivt

IndikatorMP.1.1.2
IndikatorMP.1.2.3
IndikatorMP.1.2.5
IndikatorMP.1.2.4
IndikatorMP.1.3.1
IndikatorMP.1.3.6
IndikatorMP.1.3.10
IndikatorMP.1.3.11
IndikatorMP.1.3.12
IndikatorMP.1.4.4
IndikatorMP.1.4.5
IndikatorMP.1.4.9
IndikatorMP.1.5.2
Kompletterande indikatorMP.1.5.3
IndikatorMP.2.1.5
IndikatorMP.2.2.3
IndikatorMP.2.3.4
IndikatorMP.2.3.5
IndikatorMP.2.3.6
IndikatorMP.2.3.7
IndikatorMP.2.3.8
IndikatorMP.2.3.10
IndikatorMP.2.3.11
IndikatorMP.2.3.12
IndikatorMP.2.3.13
IndikatorMP.2.3.15
IndikatorMP.2.5.11
IndikatorMP.2.5.5
IndikatorMP.3.2.2
IndikatorMP.3.3.9
IndikatorMP.3.3.15
IndikatorMP.3.3.3
IndikatorMP.3.3.13
IndikatorMP.3.4.1
IndikatorMP.3.4.7
Kompletterande indikatorMP.3.4.5
IndikatorMP.4.1.3
IndikatorMP.4.1.5
IndikatorMP.4.1.9
IndikatorMP.4.1.10
IndikatorMP.4.1.11

FörbättringBly

IndikatorMP.4.2.2
IndikatorMP.4.2.3
IndikatorMP.4.2.4
IndikatorMP.4.2.5

FörbättringPAH

IndikatorMP.4.2.6

FörbättringPCB

IndikatorMP.4.2.7
IndikatorMP.4.2.10
IndikatorMP.4.2.11
IndikatorMP.4.2.12
IndikatorMP.4.3.1
IndikatorMP.4.3.2
IndikatorMP.4.4.5
Kompletterande indikatorMP.4.4.6
IndikatorMP.4.5.3
IndikatorMP.4.5.4
IndikatorMP.4.5.14
IndikatorMP.4.5.7
IndikatorMP.4.5.8
IndikatorMP.4.5.10
Senast uppdaterad: 2020-06-29