Malmö stads Miljöprogram

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

36 nyckeltal utvecklas negativt

IndikatorMP.1.4.2
IndikatorMP.1.5.1
Kompletterande indikatorMP.2.1.3
Kompletterande indikatorMP.2.1.4
IndikatorMP.2.2.1
IndikatorMP.2.3.16
IndikatorMP.2.3.9
IndikatorMP.2.3.18
IndikatorMP.2.4.2
IndikatorMP.2.4.4
IndikatorMP.2.4.7
IndikatorMP.2.5.16
IndikatorMP.2.5.7
IndikatorMP.2.5.12
IndikatorMP.2.5.13
IndikatorMP.2.5.14
IndikatorMP.2.5.8
IndikatorMP.2.5.9
IndikatorMP.2.5.10
IndikatorMP.2.5.3
IndikatorMP.2.5.4
IndikatorMP.3.1.3
IndikatorMP.3.3.10
IndikatorMP.3.3.16
IndikatorMP.3.4.6
IndikatorMP.4.1.4
IndikatorMP.4.1.8
IndikatorMP.4.2.13
IndikatorMP.4.3.7
Kompletterande indikatorMP.4.3.8
IndikatorMP.4.4.3
IndikatorMP.4.5.5
IndikatorMP.4.5.9
Senast uppdaterad: 2020-06-29