Malmö stads Miljöprogram

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

Alla nyckeltal

Nyckeltal MP.1.1.1
Nyckeltal MP.1.1.2
Nyckeltal MP.1.2.6
Nyckeltal MP.1.2.3
Nyckeltal MP.1.2.5
Nyckeltal MP.1.2.4
Nyckeltal MP.1.3.1
Nyckeltal MP.1.3.2
Nyckeltal MP.1.3.3
Nyckeltal MP.1.3.6
Nyckeltal MP.1.3.10
Nyckeltal MP.1.4.2
Nyckeltal MP.1.4.4
Nyckeltal MP.1.4.5
Nyckeltal MP.1.4.9
Nyckeltal MP.1.5.1
Nyckeltal MP.1.5.2
Nyckeltal MP.2.1.5
Nyckeltal MP.2.2.3
Nyckeltal MP.2.2.1
Nyckeltal MP.2.3.16
Nyckeltal MP.2.3.4
Nyckeltal MP.2.3.5
Nyckeltal MP.2.3.6
Nyckeltal MP.2.3.7
Nyckeltal MP.2.3.8
Nyckeltal MP.2.3.9
Nyckeltal MP.2.3.10
Nyckeltal MP.2.3.11
Nyckeltal MP.2.3.12
Nyckeltal MP.2.3.13
Nyckeltal MP.2.3.15
Nyckeltal MP.2.4.2
Nyckeltal MP.2.4.3
Nyckeltal MP.2.4.4
Nyckeltal MP.2.4.7
Nyckeltal MP.2.4.8
Nyckeltal MP.2.5.6
Nyckeltal MP.2.5.16
Nyckeltal MP.2.5.11
Nyckeltal MP.2.5.7
Nyckeltal MP.2.5.12
Nyckeltal MP.2.5.13
Nyckeltal MP.2.5.14
Nyckeltal MP.2.5.8
Nyckeltal MP.2.5.9
Nyckeltal MP.2.5.10
Nyckeltal MP.2.5.2
Nyckeltal MP.2.5.3
Nyckeltal MP.2.5.4
Nyckeltal MP.2.5.5
Nyckeltal MP.3.1.2
Nyckeltal MP.3.1.3
Nyckeltal MP.3.1.7
Nyckeltal MP.3.1.6
Nyckeltal MP.3.2.2
Nyckeltal MP.3.2.3
Nyckeltal MP.3.2.4
Nyckeltal MP.3.3.9
Nyckeltal MP.3.3.10
Nyckeltal MP.3.3.15
Nyckeltal MP.3.3.3
Nyckeltal MP.3.3.16
Nyckeltal MP.3.3.13
Nyckeltal MP.3.4.1
Nyckeltal MP.3.4.6
Nyckeltal MP.3.4.7
Nyckeltal MP.4.1.3
FörbättringBly
Nyckeltal MP.4.2.2
Nyckeltal MP.4.2.3
Nyckeltal MP.4.2.4
Nyckeltal MP.4.2.5
FörbättringPAH
Nyckeltal MP.4.2.6
FörbättringPCB
Nyckeltal MP.4.2.7
Nyckeltal MP.4.2.9
Nyckeltal MP.4.2.14
Nyckeltal MP.4.2.10
Nyckeltal MP.4.2.11
Nyckeltal MP.4.2.12
Nyckeltal MP.4.2.13
Nyckeltal MP.4.3.1
Nyckeltal MP.4.3.2
Nyckeltal MP.4.3.3
Nyckeltal MP.4.3.4
Nyckeltal MP.4.3.5
Nyckeltal MP.4.3.7
Nyckeltal MP.4.4.1
Nyckeltal MP.4.4.3
Nyckeltal MP.4.4.4
Nyckeltal MP.4.4.5
Nyckeltal MP.4.5.1
Nyckeltal MP.4.5.3
Nyckeltal MP.4.5.4
Nyckeltal MP.4.5.14
Nyckeltal MP.4.5.5
Nyckeltal MP.4.5.7
Nyckeltal MP.4.5.8
Nyckeltal MP.4.5.9
Nyckeltal MP.4.5.10
Senast uppdaterad: 2018-07-13
Uppföljning MP