Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Mätområde Datum Värde (ton/person)

Totalt

1990

0,512

Totalt

2000

0,488

Totalt

2005

0,447

Totalt

2010

0,338

Totalt

2011

0,325

Totalt

2012

0,324

Totalt

2013

0,313

Totalt

2014

0,298

Totalt

2015

0,289

Totalt

2016

0,298

Totalt

2017

0,298

El och fjärrvärme

1990

0,019

El och fjärrvärme

2000

0,017

El och fjärrvärme

2005

0,024

El och fjärrvärme

2010

0,029

El och fjärrvärme

2011

0,028

El och fjärrvärme

2012

0,027

El och fjärrvärme

2013

0,027

El och fjärrvärme

2014

0,026

El och fjärrvärme

2015

0,027

El och fjärrvärme

2016

0,024

El och fjärrvärme

2017

0,027

Egen uppvärmning

1990

0,002

Egen uppvärmning

2000

0,001

Egen uppvärmning

2005

0,001

Egen uppvärmning

2010

0,001

Egen uppvärmning

2011

0,001

Egen uppvärmning

2012

0,001

Egen uppvärmning

2013

0,001

Egen uppvärmning

2014

0,001

Egen uppvärmning

2015

0,001

Egen uppvärmning

2016

0,001

Egen uppvärmning

2017

0,001

Industri

1990

0,024

Industri

2000

0,026

Industri

2005

0,015

Industri

2010

0,011

Industri

2011

0,011

Industri

2012

0,011

Industri

2013

0,010

Industri

2014

0,010

Industri

2015

0,009

Industri

2016

0,009

Industri

2017

0,009

Transporter

1990

0,036

Transporter

2000

0,022

Transporter

2005

0,015

Transporter

2010

0,008

Transporter

2011

0,008

Transporter

2012

0,007

Transporter

2013

0,007

Transporter

2014

0,007

Transporter

2015

0,008

Transporter

2016

0,008

Transporter

2017

0,007

Arbetsmaskiner

1990

0,003

Arbetsmaskiner

2000

0,002

Arbetsmaskiner

2005

0,002

Arbetsmaskiner

2010

0,002

Arbetsmaskiner

2011

0,002

Arbetsmaskiner

2012

0,002

Arbetsmaskiner

2013

0,002

Arbetsmaskiner

2014

0,002

Arbetsmaskiner

2015

0,002

Arbetsmaskiner

2016

0,002

Arbetsmaskiner

2017

0,002

Produktanvändning

1990

0,012

Produktanvändning

2000

0,089

Produktanvändning

2005

0,124

Produktanvändning

2010

0,116

Produktanvändning

2011

0,111

Produktanvändning

2012

0,126

Produktanvändning

2013

0,122

Produktanvändning

2014

0,125

Produktanvändning

2015

0,126

Produktanvändning

2016

0,124

Produktanvändning

2017

0,122

Jordbruk

1990

0,039

Jordbruk

2000

0,031

Jordbruk

2005

0,025

Jordbruk

2010

0,022

Jordbruk

2011

0,024

Jordbruk

2012

0,020

Jordbruk

2013

0,021

Jordbruk

2014

0,022

Jordbruk

2015

0,019

Jordbruk

2016

0,019

Jordbruk

2017

0,021

Avfall och avlopp

1990

0,379

Avfall och avlopp

2000

0,300

Avfall och avlopp

2005

0,241

Avfall och avlopp

2010

0,149

Avfall och avlopp

2011

0,141

Avfall och avlopp

2012

0,129

Avfall och avlopp

2013

0,123

Avfall och avlopp

2014

0,105

Avfall och avlopp

2015

0,097

Avfall och avlopp

2016

0,110

Avfall och avlopp

2017

0,108

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person har i Malmö minskat sedan år 1990. Dock ökade utsläppen något år 2016 och 2017 jämfört med år 2015. Totalt sett uppgår minskningen till 215 kg/per person mellan år 1990 och 2017. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Metod- och kvalitetsbeskrivning

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.

Senast uppdaterad: 2019-09-05