Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Mätområde Datum Värde (ton/person)

0

Totalt

1990

0,512

1

Totalt

2000

0,488

2

Totalt

2005

0,447

3

Totalt

2010

0,338

4

Totalt

2011

0,325

5

Totalt

2012

0,324

6

Totalt

2013

0,313

7

Totalt

2014

0,298

8

Totalt

2015

0,289

9

Totalt

2016

0,298

10

Totalt

2017

0,298

11

El och fjärrvärme

1990

0,019

12

El och fjärrvärme

2000

0,017

13

El och fjärrvärme

2005

0,024

14

El och fjärrvärme

2010

0,029

15

El och fjärrvärme

2011

0,028

16

El och fjärrvärme

2012

0,027

17

El och fjärrvärme

2013

0,027

18

El och fjärrvärme

2014

0,026

19

El och fjärrvärme

2015

0,027

20

El och fjärrvärme

2016

0,024

21

El och fjärrvärme

2017

0,027

22

Egen uppvärmning

1990

0,002

23

Egen uppvärmning

2000

0,001

24

Egen uppvärmning

2005

0,001

25

Egen uppvärmning

2010

0,001

26

Egen uppvärmning

2011

0,001

27

Egen uppvärmning

2012

0,001

28

Egen uppvärmning

2013

0,001

29

Egen uppvärmning

2014

0,001

30

Egen uppvärmning

2015

0,001

31

Egen uppvärmning

2016

0,001

32

Egen uppvärmning

2017

0,001

33

Industri

1990

0,024

34

Industri

2000

0,026

35

Industri

2005

0,015

36

Industri

2010

0,011

37

Industri

2011

0,011

38

Industri

2012

0,011

39

Industri

2013

0,010

40

Industri

2014

0,010

41

Industri

2015

0,009

42

Industri

2016

0,009

43

Industri

2017

0,009

44

Transporter

1990

0,036

45

Transporter

2000

0,022

46

Transporter

2005

0,015

47

Transporter

2010

0,008

48

Transporter

2011

0,008

49

Transporter

2012

0,007

50

Transporter

2013

0,007

51

Transporter

2014

0,007

52

Transporter

2015

0,008

53

Transporter

2016

0,008

54

Transporter

2017

0,007

55

Arbetsmaskiner

1990

0,003

56

Arbetsmaskiner

2000

0,002

57

Arbetsmaskiner

2005

0,002

58

Arbetsmaskiner

2010

0,002

59

Arbetsmaskiner

2011

0,002

60

Arbetsmaskiner

2012

0,002

61

Arbetsmaskiner

2013

0,002

62

Arbetsmaskiner

2014

0,002

63

Arbetsmaskiner

2015

0,002

64

Arbetsmaskiner

2016

0,002

65

Arbetsmaskiner

2017

0,002

66

Produktanvändning

1990

0,012

67

Produktanvändning

2000

0,089

68

Produktanvändning

2005

0,124

69

Produktanvändning

2010

0,116

70

Produktanvändning

2011

0,111

71

Produktanvändning

2012

0,126

72

Produktanvändning

2013

0,122

73

Produktanvändning

2014

0,125

74

Produktanvändning

2015

0,126

75

Produktanvändning

2016

0,124

76

Produktanvändning

2017

0,122

77

Jordbruk

1990

0,039

78

Jordbruk

2000

0,031

79

Jordbruk

2005

0,025

80

Jordbruk

2010

0,022

81

Jordbruk

2011

0,024

82

Jordbruk

2012

0,020

83

Jordbruk

2013

0,021

84

Jordbruk

2014

0,022

85

Jordbruk

2015

0,019

86

Jordbruk

2016

0,019

87

Jordbruk

2017

0,021

88

Avfall och avlopp

1990

0,379

89

Avfall och avlopp

2000

0,300

90

Avfall och avlopp

2005

0,241

91

Avfall och avlopp

2010

0,149

92

Avfall och avlopp

2011

0,141

93

Avfall och avlopp

2012

0,129

94

Avfall och avlopp

2013

0,123

95

Avfall och avlopp

2014

0,105

96

Avfall och avlopp

2015

0,097

97

Avfall och avlopp

2016

0,110

98

Avfall och avlopp

2017

0,108

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person har i Malmö minskat sedan år 1990. Dock ökade utsläppen något år 2016 och 2017 jämfört med år 2015. Totalt sett uppgår minskningen till 215 kg/per person mellan år 1990 och 2017. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Dokument

Metod- och kvalitetsbeskrivning

Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.

Senast uppdaterad: 2019-09-05