Kommunernas klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för tredje året genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking
Mätområde Datum Värde
Malmö 2015 15,5
Malmö 2016 25,5
Malmö 2017 22,5
Kristianstad 2015 31,5
Kristianstad 2016 27,5
Kristianstad 2017 26,5
Botkyrka 2015 30,5
Botkyrka 2016 28,5
Botkyrka 2017 30,5
Växjö 2015 29,5
Växjö 2016 30
Växjö 2017 31
Göteborg 2015 29,5
Göteborg 2016 30,5
Göteborg 2017 30
Stockholm 2015 21,5
Stockholm 2016 31
Stockholm 2017 32,5
Vänersborg 2016 32,5
Vänersborg 2017 32,5
Lomma 2015 27,5
Lomma 2016 31,5
Lomma 2017 32,5
Uppsala 2016 31,5
Uppsala 2017 33
Lund 2015 17
Lund 2016 18,5
Lund 2017 30
Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Malmö fick 22,5 poäng år 2017 i denna kommunranking och hamnade på plats 34 delat med Helsingborgs kommun. Därmed försämrades Malmös placering jämfört med förra året. 2017 års bästa kommuner var Uppsala, Lomma, Stockholm och Vänersborg. De fyra bästa kommunerna var år 2016 Vänersborg, Lomma, Uppsala och Stockholm. Först gången rankingen gjordes var de fyra bästa kommunerna Kristianstad, Botkyrka samt Växjö och Göteborg på delad tredjeplats. Stockholm hamnade på plats 17 i denna första ranking.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. 202 kommuner svarade på enkäten, 12 fler än förra året, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Dokument

Klimatanpassning 2017

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2017 hämtats.

Klimatanpassning 2016

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2016 hämtats.

Klimatanpassning 2015

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2015 hämtats.
Senast uppdaterad: 2017-06-13
Nyckeltal SE.1.3.3