Kommunernas klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för tredje året genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking

Mätområde Datum Värde (poäng)

Malmö

2015

15,5

Malmö

2016

25,5

Malmö

2017

22,5

Malmö

2019

26

Kristianstad

2015

31,5

Kristianstad

2016

27,5

Kristianstad

2017

26,5

Kristianstad

2019

32

Göteborg

2015

29,5

Göteborg

2016

30,5

Göteborg

2017

30

Göteborg

2019

28

Stockholm

2015

21,5

Stockholm

2016

31

Stockholm

2017

32,5

Stockholm

2019

31,5

Vänersborg

2016

32,5

Vänersborg

2017

32,5

Vänersborg

2019

18,5

Lomma

2015

27,5

Lomma

2016

31,5

Lomma

2017

32,5

Lomma

2019

31,5

Uppsala

2016

31,5

Uppsala

2017

33

Uppsala

2019

33

Lund

2015

17

Lund

2016

18,5

Lund

2017

30

Lund

2019

28,5

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Malmö fick 26 poäng år 2019 i denna kommunranking och hamnade på plats 28. Därmed förbättrades Malmös placering jämfört med förra året. De tre bästa kommunerna vid denna senaste ranking var Uppsala, Sundsvall och Kristianstad. Andra kommuner som placerat sig bra under tidigare år är Lomma, Stockholm och Kristianstad.

I den första rankingen fick Malmö 15,5 poäng och hamnade på plats 40. Året därpå förbättrades poängen till 25,5 och det resulterade i plats 20. I 2017 års ranking fick Malmö 22,5 poäng och hamnade då på plats 34.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Vid det senaste tillfället svarade 208 kommuner på enkäten, 6 fler än år 2017, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Dokument

Klimatanpassning 2019

Härifrån har uppgifterna om arbetet med klimatanpassning i kommunerna år 2019 hämtats.

Senast uppdaterad: 2019-07-03