Medeltemperatur

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Störst under perioden
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Minst under perioden
Datakälla: Mijlöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En svagt ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. År 2017 var åter ett varmt år sett som årsmedeltemperatur.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsmedeltemperaturen för åren 1961-1990 i Malmö.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.3