Medeltemperatur

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

År 2019 var åter ett varmt år sett som årsmedeltemperatur. En svagt ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsmedeltemperaturen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI.

Senast uppdaterad: 2020-03-12