Frostdagar

Frostdag är här antal dygn under året då minimitemperaturen är under 0 °C någon gång under dygnet. Uppgifterna som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal frostdagar i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Någon tydlig trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan inte utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.4