Frostdagar

Uppgifterna på frostdagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal frostdagar i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

En något minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Frostdag är här antal dygn under året då minimitemperaturen är under 0 °C någon gång under dygnet.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.4