Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

2001

1056

1

Totalt

2002

1008

2

Totalt

2003

1453

3

Totalt

2004

1652

4

Totalt

2005

1581

5

Totalt

2006

1654

6

Totalt

2007

1703

7

Totalt

2008

2195

8

Totalt

2009

2322

9

Totalt

2010

2087

10

Totalt

2011

2198

11

Totalt

2012

2210

12

Totalt

2013

2163

13

Totalt

2014

2223

14

Totalt

2015

2351

15

Totalt

2016

2130

16

Totalt

2017

2201

17

Totalt

2018

2079

18

Avfall förnybart

2001

364,7

19

Avfall förnybart

2002

347,4

20

Avfall förnybart

2003

614,7

21

Avfall förnybart

2004

746,1

22

Avfall förnybart

2005

682,7

23

Avfall förnybart

2006

761,7

24

Avfall förnybart

2007

812,1

25

Avfall förnybart

2008

912,3

26

Avfall förnybart

2009

1105

27

Avfall förnybart

2010

1026

28

Avfall förnybart

2011

1079

29

Avfall förnybart

2012

1077

30

Avfall förnybart

2013

1102

31

Avfall förnybart

2014

1008

32

Avfall förnybart

2015

1025

33

Avfall förnybart

2016

985,8

34

Avfall förnybart

2017

970,4

35

Avfall förnybart

2018

882,3

36

Avfall

2001

196,4

37

Avfall

2002

187,1

38

Avfall

2003

331,0

39

Avfall

2004

401,8

40

Avfall

2005

367,6

41

Avfall

2006

410,1

42

Avfall

2007

437,3

43

Avfall

2008

491,3

44

Avfall

2009

595,3

45

Avfall

2010

552,6

46

Avfall

2011

580,9

47

Avfall

2012

579,7

48

Avfall

2013

593,3

49

Avfall

2014

666,4

50

Avfall

2015

712,2

51

Avfall

2016

579,0

52

Avfall

2017

522,5

53

Avfall

2018

494,1

54

Biobränsle

2001

283,8

55

Biobränsle

2002

250,4

56

Biobränsle

2003

291,7

57

Biobränsle

2004

279,2

58

Biobränsle

2005

307,2

59

Biobränsle

2006

266,7

60

Biobränsle

2007

249,2

61

Biobränsle

2008

262,4

62

Biobränsle

2009

138,6

63

Biobränsle

2010

0,000

64

Biobränsle

2011

0,605

65

Biobränsle

2012

30,89

66

Biobränsle

2013

27,95

67

Biobränsle

2014

33,21

68

Biobränsle

2015

77,54

69

Biobränsle

2016

101,1

70

Biobränsle

2017

172,2

71

Biobränsle

2018

139,6

72

Spillvärme

2001

157,1

73

Spillvärme

2002

158,2

74

Spillvärme

2003

152,4

75

Spillvärme

2004

165,3

76

Spillvärme

2005

165,0

77

Spillvärme

2006

156,2

78

Spillvärme

2007

142,2

79

Spillvärme

2008

137,2

80

Spillvärme

2009

82,85

81

Spillvärme

2010

125,2

82

Spillvärme

2011

117,8

83

Spillvärme

2012

108,6

84

Spillvärme

2013

91,12

85

Spillvärme

2014

103,3

86

Spillvärme

2015

99,00

87

Spillvärme

2016

97,80

88

Spillvärme

2017

118,1

89

Spillvärme

2018

155,9

90

Värmepump

2001

0,479

91

Värmepump

2002

3,453

92

Värmepump

2003

3,669

93

Värmepump

2004

3,171

94

Värmepump

2005

0,568

95

Värmepump

2006

0,971

96

Värmepump

2007

0,865

97

Värmepump

2008

0,000

98

Värmepump

2009

12,53

99

Värmepump

2010

16,08

100

Värmepump

2011

7,131

101

Värmepump

2012

10,22

102

Värmepump

2013

11,67

103

Värmepump

2014

6,005

104

Värmepump

2015

1,929

105

Värmepump

2016

0,358

106

Värmepump

2017

1,649

107

Värmepump

2018

56,79

108

Vindkraft

2001

0,382

109

Vindkraft

2002

4,866

110

Vindkraft

2003

4,978

111

Vindkraft

2004

3,190

112

Vindkraft

2005

4,415

113

Vindkraft

2006

3,740

114

Vindkraft

2007

4,832

115

Vindkraft

2008

331,8

116

Vindkraft

2009

324,4

117

Vindkraft

2010

308,9

118

Vindkraft

2011

352,7

119

Vindkraft

2012

344,4

120

Vindkraft

2013

277,8

121

Vindkraft

2014

352,4

122

Vindkraft

2015

385,2

123

Vindkraft

2016

313,3

124

Vindkraft

2017

365,6

125

Vindkraft

2018

300,0

126

Biogas

2001

53,41

127

Biogas

2002

56,26

128

Biogas

2003

54,63

129

Biogas

2004

52,61

130

Biogas

2005

53,39

131

Biogas

2006

54,32

132

Biogas

2007

56,06

133

Biogas

2008

59,59

134

Biogas

2009

62,49

135

Biogas

2010

57,33

136

Biogas

2011

58,85

137

Biogas

2012

58,89

138

Biogas

2013

58,33

139

Biogas

2014

52,66

140

Biogas

2015

48,44

141

Biogas

2016

50,94

142

Biogas

2017

48,72

143

Biogas

2018

46,99

144

Solvärme

2001

0,0290

145

Solvärme

2002

0,269

146

Solvärme

2003

0,305

147

Solvärme

2004

0,232

148

Solvärme

2005

0,194

149

Solvärme

2006

0,448

150

Solvärme

2007

0,431

151

Solvärme

2008

0,507

152

Solvärme

2009

0,542

153

Solvärme

2010

0,444

154

Solvärme

2011

0,496

155

Solvärme

2012

0,427

156

Solvärme

2013

0,509

157

Solvärme

2014

0,500

158

Solvärme

2015

0,414

159

Solvärme

2016

0,420

160

Solvärme

2017

0,447

161

Solvärme

2018

0,541

162

Solel

2008

0,230

163

Solel

2009

0,288

164

Solel

2010

0,398

165

Solel

2011

0,442

166

Solel

2012

0,488

167

Solel

2013

0,704

168

Solel

2014

0,776

169

Solel

2015

1,004

170

Solel

2016

1,510

171

Solel

2017

1,768

172

Solel

2018

2,273

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2018 till 2 080 GWh. Totalt sett har den inte förändrats så mycket under det senaste årtiondet utan legat omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2019-11-28