Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras inom kommunens gränser, från förnybara energislag och energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Mätområde Datum Värde (GWh)

Totalt

2001

859,8

Totalt

2002

820,9

Totalt

2003

1122

Totalt

2004

1250

Totalt

2005

1213

Totalt

2006

1244

Totalt

2007

1266

Totalt

2008

1704

Totalt

2009

1727

Totalt

2010

1535

Totalt

2011

1617

Totalt

2012

1630

Totalt

2013

1570

Totalt

2014

1557

Totalt

2015

1638

Totalt

2016

1551

Totalt

2017

1679

Totalt

2018

1584

Avfall

2001

364,7

Avfall

2002

347,4

Avfall

2003

614,7

Avfall

2004

746,1

Avfall

2005

682,7

Avfall

2006

761,7

Avfall

2007

812,1

Avfall

2008

912,3

Avfall

2009

1105

Avfall

2010

1026

Avfall

2011

1079

Avfall

2012

1077

Avfall

2013

1102

Avfall

2014

1008

Avfall

2015

1025

Avfall

2016

985,8

Avfall

2017

970,4

Avfall

2018

882,3

Biobränsle

2001

283,8

Biobränsle

2002

250,4

Biobränsle

2003

291,7

Biobränsle

2004

279,2

Biobränsle

2005

307,2

Biobränsle

2006

266,7

Biobränsle

2007

249,2

Biobränsle

2008

262,4

Biobränsle

2009

138,6

Biobränsle

2010

0,000

Biobränsle

2011

0,605

Biobränsle

2012

30,89

Biobränsle

2013

27,95

Biobränsle

2014

33,21

Biobränsle

2015

77,54

Biobränsle

2016

101,1

Biobränsle

2017

172,2

Biobränsle

2018

139,6

Spillvärme

2001

157,1

Spillvärme

2002

158,2

Spillvärme

2003

152,4

Spillvärme

2004

165,3

Spillvärme

2005

165,0

Spillvärme

2006

156,2

Spillvärme

2007

142,2

Spillvärme

2008

137,2

Spillvärme

2009

82,85

Spillvärme

2010

125,2

Spillvärme

2011

117,8

Spillvärme

2012

108,6

Spillvärme

2013

91,12

Spillvärme

2014

103,3

Spillvärme

2015

99,00

Spillvärme

2016

97,80

Spillvärme

2017

118,1

Spillvärme

2018

155,9

Vindkraft

2001

0,382

Vindkraft

2002

4,866

Vindkraft

2003

4,978

Vindkraft

2004

3,190

Vindkraft

2005

4,415

Vindkraft

2006

3,740

Vindkraft

2007

4,832

Vindkraft

2008

331,8

Vindkraft

2009

324,4

Vindkraft

2010

308,9

Vindkraft

2011

352,7

Vindkraft

2012

344,4

Vindkraft

2013

277,8

Vindkraft

2014

352,4

Vindkraft

2015

385,2

Vindkraft

2016

313,3

Vindkraft

2017

365,6

Vindkraft

2018

300,0

Biogas

2001

53,41

Biogas

2002

56,26

Biogas

2003

54,63

Biogas

2004

52,61

Biogas

2005

53,39

Biogas

2006

54,32

Biogas

2007

56,06

Biogas

2008

59,59

Biogas

2009

62,49

Biogas

2010

57,33

Biogas

2011

58,85

Biogas

2012

58,89

Biogas

2013

58,33

Biogas

2014

52,66

Biogas

2015

48,44

Biogas

2016

50,94

Biogas

2017

48,72

Biogas

2018

46,98

Värmepump

2001

0,479

Värmepump

2002

3,453

Värmepump

2003

3,669

Värmepump

2004

3,171

Värmepump

2005

0,568

Värmepump

2006

0,971

Värmepump

2007

0,865

Värmepump

2008

0,000

Värmepump

2009

12,53

Värmepump

2010

16,08

Värmepump

2011

7,131

Värmepump

2012

10,22

Värmepump

2013

11,67

Värmepump

2014

6,005

Värmepump

2015

1,929

Värmepump

2016

0,358

Värmepump

2017

1,649

Värmepump

2018

56,79

Solvärme

2001

0,0290

Solvärme

2002

0,269

Solvärme

2003

0,305

Solvärme

2004

0,232

Solvärme

2005

0,194

Solvärme

2006

0,448

Solvärme

2007

0,431

Solvärme

2008

0,507

Solvärme

2009

0,542

Solvärme

2010

0,444

Solvärme

2011

0,496

Solvärme

2012

0,427

Solvärme

2013

0,509

Solvärme

2014

0,500

Solvärme

2015

0,414

Solvärme

2016

0,420

Solvärme

2017

0,447

Solvärme

2018

0,541

Solel

2008

0,230

Solel

2009

0,288

Solel

2010

0,398

Solel

2011

0,442

Solel

2012

0,488

Solel

2013

0,704

Solel

2014

0,776

Solel

2015

1,004

Solel

2016

1,510

Solel

2017

1,768

Solel

2018

2,273

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2018 till 1 584 GWh. Totalt sett har den inte förändrats så mycket under det senaste årtiondet utan legat omkring 1 600 GWh årligen.

Vid en jämförelse inom Malmös geografiska område så utgör den totalt genererade förnybara energin nästan 25 procent av den totalt använda energin (nyckeltal 1.1.2 Energianvändning) under år 2017. År 2017 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen i Malmö. Detta år låg energianvändningen på 6 740 GWh och den producerade energin med förnybart ursprung uppgick till 1 679 GWh.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna.

Senast uppdaterad: 2019-05-31