Förnybar kommunal energi

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Produktion av förnybar energi Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 15571

2018

1

Solcellsanläggningar

 1039

2018

2

Solvärmeanläggningar

 77

2018

3

Vindkraftsanläggningar

 14455

2018

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna minskade totalt sett med 7 procent mellan år 2017 och 2018. De kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion under år 2018 medan solvärmeanläggningarna minskade produktionen av förnybar energi jämfört med året innan. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2018 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Senast uppdaterad: 2019-11-11